Agenda

training 2023

7 February 2023 Workshop Tax and Customs Administration:
Evenredigheid: Wat kan de fiscaliteit leren van het niet-fiscale bestuursrecht?
February / March 2023 3-day course:
Leergang Bestuurlijke boete (Verdieping)
bijzonderstrafrechtacademie.nl
23 and 30 March 2023 2-day training:
De bestuurlijke boete en de bestraffende bestuursrechter
ssr.nl
13 April 2023 Afternoon session:
Bestuurlijke en bestraffende sancties
rug.nl
8 June 2023 Afternoon session:
Actualiteiten Bestuurlijke Boete
bijzonderstrafrechtacademie.nl
5 September 2023 Grotius specialist training privacy law:
toezicht en handhaving van de (U)AVG
ru.nl
September / October 2023 4-day course:
Leergang Bestuurlijke Boete (Basis)
bijzonderstrafrechtacademie.nl
9 and 30 November 2023 2-day course:
Bestuurlijk Toezichtrecht
bijzonderstrafrechtacademie.nl

SarisLaw can be booked for an inhouse session, or to speak at your event. A few recent examples;

lecturer | trainer

  • Erasmus University. Multi-day training at the Dutch Personal Data Authority: The Administrative Fine
  • Guest lecturer Leiden University: Bestuursrecht in de Europese rechtsorde: de rechtspraktijk inzake de Wet arbeid vreemdelingen [Administrative law in the European legal order: the legal practice concerning the Foreign Nationals (Employment) Act]
  • Workshops: Foreign Nationals (Employment) Act, Bestuurlijke boete in de Woningwet [Administrative fines in the Housing Act], Ketenaansprakelijkheid in de bouw [Supply chain liability in the construction industry], Alcohol- & drugstesten op de werkvloer [Alcohol & drug testing in the workplace], Government Information Act, Actualiteiten handhaving [Current enforcement issues], Arbeidsongevallen: toezicht en handhaving en aansprakelijkheid van werkgevers en leidinggevenden [Accidents at work: supervision and enforcement and liability of employers and supervisors], Handhaving privacywetgeving [Enforcement of privacy legislation].

chair | speaker

  • Afternoon training session on Data protection: EU regulation is coming!, presentation: Handhaving privacywetgeving [Enforcement of privacy legislation]. Stichting Zeeuwse Meesters: (stichtingzeeuwsemeesters.nl)
  • Expert session at the Ministry of Social Affairs and Employment, presentation: Matigingsbeleid en waarschuwing Wet arbeid vreemdelingen [Mitigation policy and warning about the Foreign Nationals (Employment) Act]
  • Interactive forum: Van leegstand naar herbestemming! [From vacant lots to redevelopment!]
  • Chain partner day at the Court of Zeeland-West-Brabant, presentation: Moderation with and proportionality of (administrative) fines