Agenda

training 2023

7 February 2023 Workshop Tax and Customs Administration:
Evenredigheid: Wat kan de fiscaliteit leren van het niet-fiscale bestuursrecht?
February / March 2023 3-day course:
Leergang Bestuurlijke boete (Verdieping)
bijzonderstrafrechtacademie.nl
23 and 30 March 2023 2-day training:
De bestuurlijke boete en de bestraffende bestuursrechter
ssr.nl
13 April 2023 Afternoon session:
Bestuurlijke en bestraffende sancties
rug.nl
8 June 2023 Afternoon session:
Actualiteiten Bestuurlijke Boete
bijzonderstrafrechtacademie.nl
5 September 2023 Grotius specialist training privacy law:
toezicht en handhaving van de (U)AVG
ru.nl
September / October 2023 4-day course:
Leergang Bestuurlijke Boete (Basis)
bijzonderstrafrechtacademie.nl
9 and 30 November 2023 2-day course:
Bestuurlijk Toezichtrecht
bijzonderstrafrechtacademie.nl
14 and 21 March 2024 2-day training:
De bestuurlijke boete en de bestraffende bestuursrechter
ssr.nl

SarisLaw can be booked for an in-company training, or to speak at your event. A few recent examples;

lecturer | trainer

  • In-company training Dutch Data Protection Authority: Bestuurlijke Boete basis [Administrative Fine basics]
  • In-company training bureau Brandeis and HVG Law LLP: Bestuurlijke handhaving [Administrative law enforcement], and Bestuurlijke Boete [Administrative Fine]
  • Lunch training session Worley Nederland B.V.: Ketenaansprakelijkheid: gevolgen voor projectmanagement [Supply chain liability: implication for project management]
  • Lunch session Project Moore: Bestuurlijk toezicht en handhaving van de privacywetgeving [Administrative law supervision and enforcement of the privacy legislation]

chair | speaker

  • Full-day workshop Dutch Tax and Customs Administration: Evenredigheid van niet-fiscale handhavingsbesluiten [Proportionality of non-tax enforcement decisions]
  • Afternoon training session on Data protection: EU regulation is coming!, presentation: Handhaving privacywetgeving [Enforcement of privacy legislation]. Stichting Zeeuwse Meesters: (stichtingzeeuwsemeesters.nl)
  • Expert session at the Ministry of Social Affairs and Employment, presentation: Matigingsbeleid en waarschuwing Wet arbeid vreemdelingen [Mitigation policy and warning about the Foreign Nationals (Employment) Act]
  • Interactive forum: Van leegstand naar herbestemming! [From vacant lots to redevelopment!]
  • Chain partner day at the Court of Zeeland-West-Brabant, presentation: Moderation with and proportionality of (administrative) fines