SarisLaw

Specialist in bestuursrecht

Anonimiteit tipgever is niet gegarandeerd

Anonimiteit tipgever is niet gegarandeerd 1000 500 SarisLaw

Op 25 april 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een voor de toezicht en sanctiepraktijk belangrijke uitspraak gedaan. Het CBb heeft in een boetezaak bepaald dat een vermeende…

lees meer

Uitbreiding bestuursrechtelijke ketenaansprakelijkheid: nog meer lasten voor werkgevers?

Uitbreiding bestuursrechtelijke ketenaansprakelijkheid: nog meer lasten voor werkgevers? 1000 667 SarisLaw

Bestuursrechtelijke ketenaansprakelijkheid ziet de wetgever als een effectief middel om naleving van wetten en regels te bewerkstelligen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in november 2013 in het kader van…

lees meer

De opmars van de bestuurlijke boete: sanctionering bij niet naleving subsidievoorschriften

De opmars van de bestuurlijke boete: sanctionering bij niet naleving subsidievoorschriften 1000 667 SarisLaw

Op 1 juli 2013 is de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies geheel in werking getreden (de Wet). De Wet heeft weliswaar een beperkte inhoud maar potentieel grote…

lees meer

Niet naleving van een aanwijzing leidt slechts tot één boete

Niet naleving van een aanwijzing leidt slechts tot één boete 1000 462 SarisLaw

Op 12 september 2013 heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een interessante uitspraak gedaan in een kinderopvangzaak die ook van belang kan zijn voor andere terreinen van…

lees meer