2016

De positie van derde partijen verstevigd in het bestuurlijke boeterecht

De positie van derde partijen verstevigd in het bestuurlijke boeterecht 1000 750 SarisLaw

De positie van derden (werknemer, vakbond, concurrent, belangenorganisatie etc.) is verstevigd in punitieve handhavingsgeschillen. Dit volgt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5…

lees meer

Wat zijn de gevolgen van cumulatieve beboeting wanneer bestuurlijke boetes aan verschillende vennootschappen binnen hetzelfde concern worden opgelegd?

Wat zijn de gevolgen van cumulatieve beboeting wanneer bestuurlijke boetes aan verschillende vennootschappen binnen hetzelfde concern worden opgelegd? 1000 667 SarisLaw

Het cumulatieve effect als gevolg van beboeting van verschillende vennootschappen binnen hetzelfde concern kan volgens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 september 2016 van invloed…

lees meer

Nieuwe benadering ‘bijzondere omstandigheden’ in de zin van artikel 4:84 Awb: betekenis voor de afwijking van bestuurlijk boetebeleid

Nieuwe benadering ‘bijzondere omstandigheden’ in de zin van artikel 4:84 Awb: betekenis voor de afwijking van bestuurlijk boetebeleid 1000 674 SarisLaw

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft in een uitspraak van 26 oktober 2016 een nieuwe uitleg aan de inherente afwijkingsbevoegdheid van artikel 4:84 Awb. Ook omstandigheden die…

lees meer

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd.

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd. 1000 668 SarisLaw

Op 11 mei 2016 is een belangrijke uitspraak gewezen voor het punitieve sanctierecht. De Afdeling heeft in die uitspraak ambtshalve bepaald dat het bestuursorgaan onvoldoende had aangetoond dat sprake was…

lees meer

Boetenormbedragen artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen onevenredig!

Boetenormbedragen artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen onevenredig! 1000 667 SarisLaw

Voor de praktijk van boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) heeft de rechtbank Midden-Nederland op 20 juni 2016 een belangwekkende uitspraak gewezen. De rechtbank zet een streep door de…

lees meer

Gezamenlijke draagkracht: financiële situatie moederonderneming mag worden betrokken bij bepalen financiële draagkracht beboete dochteronderneming.

Gezamenlijke draagkracht: financiële situatie moederonderneming mag worden betrokken bij bepalen financiële draagkracht beboete dochteronderneming. 1000 563 SarisLaw

Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 juli 2015 volgt dat de financiële situatie van een moederonderneming betrokken kan worden bij de bepaling van de…

lees meer

Hoge Raad: geen ne-bis-in-idem bij strafvervolging voor mensensmokkel na oplegging van een bestuurlijke boete voor tewerkstellen vreemdelingen

Hoge Raad: geen ne-bis-in-idem bij strafvervolging voor mensensmokkel na oplegging van een bestuurlijke boete voor tewerkstellen vreemdelingen 1000 667 SarisLaw

Een bestuurlijke boete voor het tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning en de daarop volgende strafvervolging wegens mensensmokkel levert in dit geval geen dubbele vervolging wegens hetzelfde feit op volgens het arrest van…

lees meer

Evenredigheid van boetes bij recidive: geen automatische verhoging van boetes!

Evenredigheid van boetes bij recidive: geen automatische verhoging van boetes! 1000 750 SarisLaw

Op 9 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een belangrijke uitspraak gedaan voor de bestuurlijke boetepraktijk. In die uitspraak heeft de Afdeling bepaald dat een boete…

lees meer

Dutch Supreme Court allows arrangements among parties regarding the apportionment of liability for public fines.

Dutch Supreme Court allows arrangements among parties regarding the apportionment of liability for public fines. 1000 667 SarisLaw

On 11 December 2015, the Dutch Supreme Court held that a party can rely on a clause to recover a fine imposed by a public body (verhaalsbeding) from a contractual…

lees meer