2021

Vrijspraak door de strafrechter. Gevolgen voor bestuur en rechter bij bestuurlijke handhaving

Vrijspraak door de strafrechter. Gevolgen voor bestuur en rechter bij bestuurlijke handhaving 2560 1707 SarisLaw

Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1 december 2020 blijkt dat vrijspraak door de strafrechter gevolgen kan hebben voor bestuursrechtelijke handhaving. De Centrale Raad herroept de…

lees meer

Hoe dient de rechter de hoogte de hoogte van bestuurlijke boetes te motiveren? Hoge Raad geeft kader.

Hoe dient de rechter de hoogte de hoogte van bestuurlijke boetes te motiveren? Hoge Raad geeft kader. 2560 1708 SarisLaw

De Hoge Raad biedt in zijn arrest van 29 mei 2020 (ECLI:NL:HR:2020:973) een interessant kader hoe de belastingrechter de evenredigheid van bestuurlijke boetes dient te beoordelen. De Hoge Raad oordeelt…

lees meer

Hoe moet een bestuursorgaan een besluit heroverwegen in bezwaar? Afdeling formuleert toetsingskader voor handhavingsbesluiten en de weigering daarvan.

Hoe moet een bestuursorgaan een besluit heroverwegen in bezwaar? Afdeling formuleert toetsingskader voor handhavingsbesluiten en de weigering daarvan. 768 426 SarisLaw

In haar uitspraak van 28 oktober 2020 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het toetsingskader voor de heroverweging op bezwaar door bestuursorganen die moeten beslissen over besluiten…

lees meer