Christien Saris

Christien Saris is advocaat en oprichter van SarisLaw. Zij studeerde Europees en Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Université de Poitiers in Frankrijk en volgde in 2008 een mini-MBA aan INSEAD.

In 2001 trad Christien in dienst als advocaat bestuursrecht bij het gerenommeerde advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring met complexe bestuursrechtelijke zaken en een indrukwekkend netwerk in het private en het publieke domein.

Daarnaast is zij een veelgevraagd spreker, dagvoorzitter en docent. Onder meer trainde zij de Autoriteit Persoonsgegevens in 2023 over haar handhavingsinstrumentarium.

Christien is een succesvol auteur. Haar publicaties over de evenredigheid van boetes hebben de rechtspraak veranderd. Deze publicaties zijn gebruikt in het regeringsbeleid over boetestelsels en rechtsbescherming van burgers en bedrijven die met boetes worden geconfronteerd. Aan dit overheidsbeleid schreef zij bovendien mee bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Christien is lid van de bezwaaradviescommissie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en was drie jaar plaatsvervangend voorzitter van de Commissie bezwaarschriften handhaving CBS (Centraal bureau voor de statistiek). Daarnaast is zij lid van de Vereniging voor bestuursrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat zij met het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: bestuursrecht. Op grond van deze registratie is Christien verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.