Expertise

SarisLaw is een advocatenkantoor gespecialiseerd in bestuursrecht en behandelt zaken op het gebied van:

toezicht

SarisLaw adviseert en begeleidt bedrijven, instellingen en hun bestuurders bij onderzoeken van toezichthouders (o.a. Nederlandse Arbeidsinspectie, ILT, AFM, DNB, AP, NVWA, ACM, Onderzoeksraad voor Veiligheid, omgevingsdiensten, gemeentelijke toezichthouders).

Toezichthouders hebben veel bevoegdheden en hun onderzoek leidt vaak tot handhavend optreden. Het is belangrijk te weten wat in een dergelijk traject de do’s en dont’s zijn. SarisLaw helpt bij:

 • informatieverzoeken
 • de begeleiding bij interviews/verhoren
 • het beoordelen en opstellen van (concept) rapportages, onderzoeksbevindingen, oorzakenanalyses
 • overleg met toezichthouders
 • de implementatie van aanbevelingen

handhaving

SarisLaw adviseert en procedeert als een toezichthouder handhavend optreedt, daarmee dreigt of als (markt)partijen handhavend optreden verlangen. Het kan daarbij gaan om een boete, last onder dwangsom, bestuursdwang, aanwijzing, publicatie van sancties, eis tot naleving, intrekking vergunning, invordering, etc.

Het huidige bestuursrecht is complex, kent veel procedures en SarisLaw helpt daarin de weg te vinden. Denk daarbij aan:

 • procedures: opstellen zienswijze, bezwaarprocedure (opstellen bezwaarschrift, bijwonen hoorzitting) en procedure bij de bestuursrechter ((hoger) beroep, kort geding)
 • handhavingsverzoeken
 • invordering
 • betalingsregelingen
 • strategische communicatie
 • onderhandelen met toezichthouders (uitstel, anonimiseren besluiten)

preventie

Voorkomen is beter dan genezen. SarisLaw geeft advies en begeleiding aan bedrijven en instellingen om juridische geschillen te voorkomen. Denk daarbij aan:

 • intern onderzoek
 • contractuele oplossingen
 • aansprakelijkstelling
 • training en opleiding
 • protocollen en instructies opstellen/aanpassen
 • vertaling en implementatie van aanbevelingen toezichthouder in de bedrijfsvoering