Handhaving

SarisLaw adviseert en procedeert als een toezichthouder handhavend optreedt, daarmee dreigt of als (markt)partijen handhavend optreden verlangen. Het kan daarbij gaan om een boete, last onder dwangsom, bestuursdwang, aanwijzing, publicatie van sancties, eis tot naleving, intrekking vergunning, invordering, etc.

Het huidige bestuursrecht is complex, kent veel procedures en SarisLaw helpt daarin de weg te vinden. Denk daarbij aan:

  • procedures: opstellen zienswijze, bezwaarprocedure (opstellen bezwaarschrift, bijwonen hoorzitting) en procedure bij de bestuursrechter ((hoger) beroep, kort geding)
  • handhavingsverzoeken
  • invordering
  • betalingsregelingen
  • strategische communicatie
  • onderhandelen met toezichthouders (uitstel, anonimiseren besluiten)

Handhaving