Toezicht

SarisLaw adviseert en begeleidt bedrijven, instellingen en hun bestuurders bij onderzoeken van toezichthouders (o.a. Inspectie SZW, AFM, DNB, AP, NVWA, ACM, Onderzoeksraad voor Veiligheid omgevingsdiensten, gemeentelijke toezichthouders).

Toezichthouders hebben veel bevoegdheden en hun onderzoek leidt vaak tot handhavend optreden. Het is belangrijk te weten wat in een dergelijk traject de do’s en dont’s zijn. SarisLaw helpt bij:

  • informatieverzoeken
  • de begeleiding bij interviews/verhoren
  • het beoordelen en opstellen van (concept) rapportages, onderzoeksbevindingen, oorzakenanalyses
  • overleg met toezichthouders
  • de implementatie van aanbevelingen

Toezicht