GIO-Bestuursrecht

SarisLaw biedt advocaten die werkzaam zijn in het bestuursrecht aan om GIO-Bestuursrecht te volgen. GIO staat voor Gestructureerd Intercollegiaal Overleg. Advocaten zijn verplicht om aan kwaliteitstoetsen te voldoen. Jaarlijks dient elke advocaat aan te tonen dat daar 8 uur aan is besteed. GIO is een van de manieren om de vereiste kwaliteitsuren te behalen.

hoe het werkt

SarisLaw biedt jaarlijks diverse online GIO-bijeenkomsten aan voor advocaten die werkzaam zijn in het bestuursrecht. Tijdens deze bijeenkomsten wordt overlegd over vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering van bestuursrecht advocaten. Deze sessies vinden steeds plaats onder begeleiding van mw. mr. Christien Saris.

agenda

Hieronder ziet u wanneer de GIO-bijeenkomsten plaatsvinden en hoeveel plekken beschikbaar zijn. Een sessie gaat door wanneer 3 deelnemers zich hebben ingeschreven. Tijdens elke bespreking staat een bepaald bestuursrechtelijk thema centraal. Dat kan bijvoorbeeld rechtspraak zijn over een bestuursrechtelijk onderwerp, een bepaalde ontwikkeling in het bestuursrecht (bijv. evenredigheidsbeginsel), relevante wetgeving of bestuursprocesrechtelijke zaken. Het te bespreken thema wordt voorafgaand aan de bijeenkomst bekend gemaakt. De sessies hoeven niet te worden voorbereid.

online

De bijeenkomsten vinden online plaats via Teams en meestal op dinsdag van 12.30 uur tot 14.30 uur. Aan elke bijeenkomst kunnen minimaal 3 en maximaal 9 advocaten deelnemen. U kunt zich inschrijven voor één of meerdere bijeenkomsten voor het behalen van alle benodigde uren. Elke deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het behalen van de vereiste GIO-uren.

Vanaf 2024 biedt SarisLaw GIO-bestuursrecht bijeenkomsten aan

kosten

De kosten per deelnemer per bijeenkomst van 2 uur bedragen € 115 (ex. 21% btw). Schrijft u zich in voor vier sessies ineens dan zijn de kosten in totaal € 410 (ex. 21% btw).

reservering en betaling

De reservering en betaling regelt u gemakkelijk en direct op deze website. Daar registreert u gelijk de deelnemer(s) voor de bijeenkomst(en). U kunt betalen met iDEAL en creditcard. Na registratie en betaling bent u verzekerd van een plaats in de sessie(s) naar keuze.

certificaat

Binnen twee weken na afloop van de GIO-bijeenkomst ontvangt u (digitaal) een bewijs van deelname.

faq

Hieronder leest u meer over de (spel)regels (o.a. de annulering, facturatie, het wisselen van bijeenkomsten en vervanging) waaronder SarisLaw GIO-Bestuursrecht aanbiedt.

 • Alle bijeenkomsten worden uitsluitend online (via Teams) aangeboden. U krijgt een week voordat de sessie plaatsvindt een uitnodiging per e-mail met daarin de gegevens om deel te nemen aan de bijeenkomst. In die uitnodiging staat ook het thema vermeld dat besproken zal worden.

 • Tijdens elke bijeenkomst staat een bepaald bestuursrechtelijk thema centraal. Dat kan bijvoorbeeld rechtspraak zijn over een bestuursrechtelijk onderwerp, een bepaalde ontwikkeling in het bestuursrecht (bijv. evenredigheidsbeginsel), relevante wetgeving, of bestuursprocesrechtelijke zaken. De agenda wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst met de deelnemers gedeeld. Tijdens de GIO-bijeenkomst leidt de begeleider het onderwerp in, waarna ruimte is voor het stellen van vragen, discussie en het uitwisselen van ervaringen.

 • Wisselen naar een andere GIO-bijeenkomst is mogelijk zolang die bijeenkomst nog niet ‘vol’ is. U kunt tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de gewenste bijeenkomst wisselen. Hiertoe stuurt u voor afloop van voornoemde termijn een e-mail naar contact@sarislaw.com. Na schriftelijke bevestiging van de wisseling, bent u in de nieuwe bijeenkomst ingedeeld. Of er nog plek voor u is in een bepaalde bijeenkomst is op de website te zien. Het wisselen naar een andere bijeenkomst is kosteloos.

  Wilt u de bijeenkomst annuleren (bijvoorbeeld omdat u verhinderd bent of wisselen niet mogelijk is), dan kunnen hier eventueel kosten aan verbonden zijn. Zie daarvoor vraag 4.

 • Annuleren tot 4 weken voor de bijeenkomst

  Heeft u zich voor een of meerdere GIO-Bestuursrecht bijeenkomsten ingeschreven en wilt u annuleren? Dat is mogelijk tot 4 weken voordat de bijeenkomst(en) plaatsvindt. In dat geval worden wel € 35 (ex btw) aan administratiekosten per bijeenkomst in rekening gebracht.

  Annuleren binnen 4 weken voor de bijeenkomst

  Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt het volledige inschrijfgeld voor die sessie in rekening gebracht, dan wel worden de al betaalde kosten voor die bijeenkomst niet gerestitueerd. De reden hiervoor is, dat wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij één van de bijeenkomsten waarvoor u zich heeft opgegeven, dit gevolgen kan hebben voor andere deelnemers vanwege het minimum aantal deelnemers. Vervanging is mogelijk. Zie vraag 5.

 • Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen. Dat kunt u laten weten door uiterlijk tot 1 werkdag voordat de bijeenkomst plaatsvindt een e-mail te sturen naar: contact@sarislaw.com. In die e-mail vermeldt u dan tevens de naam van uw vervanger, het e-mailadres en het telefoonnummer.

 • Op de website kunt u zien hoeveel deelnemers zich nog kunnen aanmelden voor een bepaalde bijeenkomst. Is er nog plek dan kunt u zich aanmelden. Dat doet u door de bijeenkomst(en) te kiezen, het registratieformulier in te vullen, en de factuur te betalen. Na betaling ontvangt u altijd direct automatisch een bevestiging van uw aanmelding op het door u verstrekte e-mailadres. Heeft u na 10 minuten geen bevestiging ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid in de spamfilter van uw inbox.

 • Na inschrijving en betaling ontvangt u altijd direct automatisch een bevestiging op het door u verstrekte e-mailadres. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid in de spamfilter van uw inbox. Is de bevestiging niet in de spamfilter terecht gekomen, dan is de bestelling vermoedelijk niet geplaatst. In dat geval checkt u of de betaling is afgeschreven. Is dat niet gebeurd, plaats dan opnieuw uw bestelling.

 • Binnen 2 weken na deelname aan een GIO-bijeenkomst ontvangt u per e-mail een bewijs van deelname. Let wel: elke advocaat is zelf verantwoordelijk voor het behalen van de benodigde GIO-uren.

  Zijn er 2 weken verstreken sinds de bijeenkomst waaraan u heeft deelgenomen en heeft u nog geen certificaat ontvangen? Stuur dan een e-mail naar contact@sarislaw.com.

 • Indien tijdens de GIO-bijeenkomst materiaal (literatuur/rechtspraak) wordt besproken, dan kan de vindplaats van dat materiaal worden meegestuurd met de agenda.

  Materiaal dat door (advocaten van) SarisLaw ten behoeve van de GIO-bijeenkomst eventueel wordt opgesteld (o.a. presentatie(s), visuals, documenten etc.), wordt in beginsel niet ter beschikking gesteld aan de deelnemer(s). De intellectueel eigendomsrechten van dat materiaal berusten bij SarisLaw.

 • Na registratie en betaling van uw GIO-bijeenkomst(en), ontvangt u direct de factuur per e-mail. Voor de adressering worden de gegevens gebruikt die u heeft opgegeven bij de registratie op de website.

 • Een GIO-bijeenkomst gaat door zodra zich hiervoor minimaal 3 deelnemers hebben ingeschreven. Heeft een sessie te weinig deelnemers, dan wordt u over het annuleren van die bijeenkomst 1 week voordat de sessie plaatsvindt per e-mail geïnformeerd. In dat geval wordt het inschrijfgeld binnen 4 weken aan u gerestitueerd.

 • Stuur dan een e-mail naar contact@sarislaw.com. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.