Publicaties

annotaties

Christien Saris schreef noot bij uitspraak HvJ 8 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:168, in: JV 2022/75.
Kern: evenredigheidsbeginsel bij nationale sancties en rechtstreekse werking van een richtlijn.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak CRvB 1 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3016, in: AB 2021/73.
Kern: gevolgen vrijspraak strafrechter voor bestuur en rechter bij bestuurlijke handhaving.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak HR 29 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:973, in: AB 2021/68.
Kern: Hoge Raad geeft kader voor de motivering door de rechter van de hoogte van bestuurlijke boetes.

Christien Saris en Frédérique ten Hove schreven een noot bij uitspraak ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1562, in: Gst. 2020/41.
Kern: relativiteitsvereiste staat in de weg aan een beroep van een niet-bewoner op het huisrecht bij onrechtmatig binnentreden van een woning.

Christien Saris en Diederik de Groot schreven een noot bij uitspraak ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:195, in: AB 2020/147.
Onderwerpen: bestuurlijke boete, inzet mystery guest bij naleving Drank- en Horecawet.

Christien Saris en Phinney Disseldorp schreven een noot bij uitspraak ABRvS 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3622, in: AB 2019/399.
Kern: Bedrijfsgrootte is van invloed op de hoogte van de Arboboete.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak ABRvS 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3216, in: JV 2019/8.
Onderwerpen: Wav, bestuurlijke boete, evenredigheidsbeginsel.

Christien Saris en Phinney Disseldorp schreven een noot bij de uitspraak ABRvS 29 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2845, in AB 2019/28.
Kern: de feitelijk beheerder van een verhuurde woning wordt als medepleger beboet wegens overtreding van de Huisvestingswet. Het verrichten van ondersteunende activiteiten wordt voldoende geacht om als medepleger te worden aangemerkt.

Christien Saris en Jake Tingen schreven een noot bij de uitspraak ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:870, in AB 2019/102.
Kern: Afdeling past bestuurlijke lus toe bij de vaststelling van de hoogte van de Arboboete.

Christien Saris en Lisanne van Boven schreven een noot bij het arrest HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222, in: AB 2016/351.
Kern: geen ne bis in idem bij strafvervolging na oplegging van een bestuurlijke boete.

Christien Saris en Pieter van der Woerd schreven een noot bij de uitspraak ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2120, in AB 2016/371.
Kern: bestuurlijke boete en financiële draagkracht: onder omstandigheden mag de financiële situatie van de moederonderneming worden betrokken bij de bepaling van de financiële draagkracht dochteronderneming.

Christien Saris en Lisa van der Maden schreven een noot bij de uitspraak ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1421, in: AB 2015/291.
Kern: cumulatieve matigingsgronden in Arboboetebeleid (oud) onredelijk en leidt tot onevenredige boete.

Christien Saris schreef een noot bij de uitspraak ABRvS 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9561, in AB 2012/265.
Onderwerpen: boete Commissariaat voor de Media, gelijkheidsbeginsel, evenredigheid, verwijtbaarheid, sponsorverbod, dienstbaarheidsverbod, ne bis in idem.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak ABRvS 1 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ0302, in: AB 2011/353.
Onderwerpen: Wav-boete, reikwijdte werkgeversbegrip, verwijtbaarheid, schending van de redelijke termijn.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak ABRvS 21 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2154, in: AB 2011/372.
Onderwerpen: Wav-boete, werkgeversbegrip, schending motiveringsbeginsel.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak Vz. ABRvS 12 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2113, in: AB 2011/371.
Onderwerpen: Wav-boete. Verzoek om schorsing bestuurlijke boete. Onomkeerbare financiële gevolgen.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak ABRvS 18 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4956, in: AB 2011/313.
Onderwerpen: Wav-boete, lex mitior beginsel, Richtlijn 2009/52, reikwijdte werkgeversbegrip.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak ABRvS 6 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ0313, in: AB 2011/314.
Onderwerpen: Wav-boete, lex mitior beginsel, Richtlijn 2009/52, reikwijdte werkgeversbegrip.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak ABRvS 12 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP0561, in: AB 2011/354.
Onderwerpen: Wav-boete, reikwijdte werkgeversbegrip.

Christien Saris schreef noot bij uitspraak ABRvS 12 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM4186, in: AB 2011/315.
Onderwerpen: Wav-boete, lex mitior beginsel. Reikwijdte werkgeversbegrip.

artikelen

Handhaving van het omgevingsrecht: Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht nader bekeken, in: VGR 2023/5, 2023

Notenkraker, Recht op contra-expertise bij bestuursrechtelijk toezicht? in: TvT 2022 / 2-3

Notenkraker, Het grijze gebied tussen toezicht en opsporing: Wanneer er geen sprake (meer) is van toezicht? in: TvT nr. 1, 2021

Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten, in: TFR nr. 5, 2020

Evenredige boeteoplegging in het bestuursrecht, in: JBplus 2015/4 (coauteur Michiel van Emmerik)

De bestuurlijke boete en de evenredigheidstoets, een lege huls? in: NTB nr. 4, 2012

De Lex silencio positivo in de Awb en Wabo, in: Bulletin RO Totaal nr. 8, 2010 

Eén jaar Wet ruimtelijke ordening! Een overzicht van de jurisprudentie, in: Bulletin RO Totaal nr. 6 en 7, 2009

Tijdig beslissen. Het doel dichterbij met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en de verruiming van de lex silencio positivo? in: Gst. 2008, 30

De Wet bereikbaarheid en mobiliteit in vogelvlucht in: BR 2008/48, p. 225 (coauteur Annemarie Drahmann)

boeken

Preadvies VAR (Vereniging voor bestuursrecht) “Evenredige bestuurlijke boetes” (coauteur Michiel van Emmerik, Universiteit Leiden), opgenomen in: Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief (VAR-reeks 152)

Preadvies Jonge VAR “Tijdig beslissen, het doel dichterbij?“, opgenomen in: Niet tijdig beslissen (Jonge VAR-reeks 5)