aanwijzing

Duurzaam ondernemen met de nieuwe Wet zorgplicht kinderarbeid?

Duurzaam ondernemen met de nieuwe Wet zorgplicht kinderarbeid? 1000 667 SarisLaw

Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (het wetsvoorstel). Het wetsvoorstel verplicht bedrijven om een verklaring bij de toezichthouder in te dienen waarin zij mededelen…

lees meer

Niet naleving van een aanwijzing leidt slechts tot één boete

Niet naleving van een aanwijzing leidt slechts tot één boete 1000 462 SarisLaw

Op 12 september 2013 heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een interessante uitspraak gedaan in een kinderopvangzaak die ook van belang kan zijn voor andere terreinen van…

lees meer