ambtshalve toets

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd.

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd. 1000 668 SarisLaw

Op 11 mei 2016 is een belangrijke uitspraak gewezen voor het punitieve sanctierecht. De Afdeling heeft in die uitspraak ambtshalve bepaald dat het bestuursorgaan onvoldoende had aangetoond dat sprake was…

lees meer