bestuursprocesrecht

Hoge Raad: tijdens een zitting moet de bestuursrechter de cautie geven aan de (rechts)persoon aan wie een boete is opgelegd

Hoge Raad: tijdens een zitting moet de bestuursrechter de cautie geven aan de (rechts)persoon aan wie een boete is opgelegd 2560 1707 SarisLaw

In zijn arrest van 15 november 2019 heeft de belastingkamer van de Hoge Raad geoordeeld dat de bestuursrechter verplicht is om ter zitting in een boetezaak altijd vooraf de cautie…

lees meer

Het oproepen en horen van getuigen in het bestuursrecht: hoe zit het ook al weer?

Het oproepen en horen van getuigen in het bestuursrecht: hoe zit het ook al weer? 2560 1707 SarisLaw

Het oproepen van getuigen en het horen daarvan ter zitting door de bestuursrechter heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 15 november 2019 overzichtelijk in kaart gebracht. Dat arrest, dat door…

lees meer

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd.

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd. 1000 668 SarisLaw

Op 11 mei 2016 is een belangrijke uitspraak gewezen voor het punitieve sanctierecht. De Afdeling heeft in die uitspraak ambtshalve bepaald dat het bestuursorgaan onvoldoende had aangetoond dat sprake was…

lees meer