bewijs

Nieuwe bewijsregels in het boeterecht? De belangrijkste bevindingen van de conclusie van Advocaat-Generaal Keus op een rij.

Nieuwe bewijsregels in het boeterecht? De belangrijkste bevindingen van de conclusie van Advocaat-Generaal Keus op een rij. 1000 667 SarisLaw

Op 12 april 2017 verscheen de conclusie van Advocaat-Generaal Keus in een bestuursrechtelijke boetezaak. Deze conclusie is voor de rechtsbescherming van burgers en bedrijven die met boetes geconfronteerd worden belangrijk omdat…

lees meer

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd.

De bestuursrechter toetst ambtshalve of een punitieve sanctie terecht is opgelegd. 1000 668 SarisLaw

Op 11 mei 2016 is een belangrijke uitspraak gewezen voor het punitieve sanctierecht. De Afdeling heeft in die uitspraak ambtshalve bepaald dat het bestuursorgaan onvoldoende had aangetoond dat sprake was…

lees meer