monsterneming

Heeft een (rechts)persoon recht op een contra-expertise tijdens een onderzoek door een toezichthouder?

Heeft een (rechts)persoon recht op een contra-expertise tijdens een onderzoek door een toezichthouder? 2560 1440 SarisLaw

Toezichthouders kunnen tijdens hun onderzoek monsters van zaken nemen. Aan de hand van dat onderzoek stelt de controleambtenaar vast of het onderzochte monster aan de daarvoor geldende regels voldoet. Is…

lees meer