omgevingsrecht

De omgevingsverordening in de Omgevingswet

De omgevingsverordening in de Omgevingswet 1000 750 SarisLaw

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat decentrale overheden hun regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Daarmee wordt de inzichtelijkheid, samenhang en naleving van de regelgeving bevorderd…

lees meer

De omgevingsvisie in de Omgevingswet

De omgevingsvisie in de Omgevingswet 1000 667 SarisLaw

De omgevingsvisie is één van de zes nieuwe instrumenten die de Omgevingswet introduceert. De omgevingsvisie komt in de plaats van de huidige structuurvisie, die we thans kennen in de Wet…

lees meer