omgevingsverordening

De omgevingsverordening in de Omgevingswet

De omgevingsverordening in de Omgevingswet 1000 750 SarisLaw

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat decentrale overheden hun regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Daarmee wordt de inzichtelijkheid, samenhang en naleving van de regelgeving bevorderd…

lees meer