opsporing

Verhouding tussen toezichts- en opsporingsbevoegdheden door Hoge Raad verduidelijkt

Verhouding tussen toezichts- en opsporingsbevoegdheden door Hoge Raad verduidelijkt 768 518 SarisLaw

In zijn arrest van 30 juni 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1155) bevestigt de Hoge Raad dat het gebruik van bestuursrechtelijke toezichtsbevoegdheden niet is toegestaan indien het onderzoek van opsporingsambtenaren uitsluitend ziet op strafrechtelijke…

lees meer