toezicht

Heeft een (rechts)persoon recht op een contra-expertise tijdens een onderzoek door een toezichthouder?

Heeft een (rechts)persoon recht op een contra-expertise tijdens een onderzoek door een toezichthouder? 2560 1440 SarisLaw

Toezichthouders kunnen tijdens hun onderzoek monsters van zaken nemen. Aan de hand van dat onderzoek stelt de controleambtenaar vast of het onderzochte monster aan de daarvoor geldende regels voldoet. Is…

lees meer

Verhouding tussen toezichts- en opsporingsbevoegdheden door Hoge Raad verduidelijkt

Verhouding tussen toezichts- en opsporingsbevoegdheden door Hoge Raad verduidelijkt 768 518 SarisLaw

In zijn arrest van 30 juni 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1155) bevestigt de Hoge Raad dat het gebruik van bestuursrechtelijke toezichtsbevoegdheden niet is toegestaan indien het onderzoek van opsporingsambtenaren uitsluitend ziet op strafrechtelijke…

lees meer

De AVG staat verwerking van persoonsgegevens door een toezichthouder toe tijdens een bedrijfsbezoek

De AVG staat verwerking van persoonsgegevens door een toezichthouder toe tijdens een bedrijfsbezoek 2560 1696 SarisLaw

Is een toezichthouder bevoegd om persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de tijdens zijn onderzoek gevorderde gegevens te verwerken? Het Hof Den Haag oordeelde dat dat mogelijk is in zijn arrest…

lees meer

CBb omzeilt territorialiteitsbeginsel: Nederlandse toezichthouder is bevoegd om toezichtsbevoegdheden in het buitenland uit te oefenen.

CBb omzeilt territorialiteitsbeginsel: Nederlandse toezichthouder is bevoegd om toezichtsbevoegdheden in het buitenland uit te oefenen. 6000 3578 SarisLaw

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed op 10 januari 2018 een belangrijke uitspraak waarin het oordeelde over de uitoefening van toezichtsbevoegdheden door een Nederlandse toezichthouder bij een…

lees meer

Méér gegevensuitwisseling tussen AFM en ACM: wetsvoorstel in voorbereiding.

Méér gegevensuitwisseling tussen AFM en ACM: wetsvoorstel in voorbereiding. 1000 667 SarisLaw

Op 20 december 2017 is de Wijzigingswet financiële markten 2018 (Wetsvoorstel) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit Wetsvoorstel voorziet er onder meer in dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op…

lees meer